Institucionet Bashkëpunimet - MD Anderson

Bashkëpunimet - MD Anderson

Bashkëpunimet - MD Anderson
Bashkëpunimet - MD Anderson
Bashkëpunimet - MD Anderson
Bashkëpunimet - MD Anderson
Bashkëpunimet - MD Anderson
Bashkëpunimet - MD Anderson
Bashkëpunimet - MD Anderson
Bashkëpunimet - MD Anderson

Qendra e Trajtimit me Rrezatim MD Anderson pranë Spitalin Amerikan është struktura e parë e trajtimit me rrezatim MD Anderson jashtë Shteteve të Bashkuara që riprodhon në mënyrë të plotë algoritmet dhe standardet e institucionit të zbatuara nga kujdestarët e trajnuar në Houston. Për të lehtësuar mjedisin ku të gjitha trajtimet janë identike me ato të Houstonit, të gjitha rastet vlerësohen nga mjekë të kampusit kryesor.

Ky proces mund të përmblidhet si “model i praktikës së njëjtë” i cili i mundëson pacientit të marrë trajtimin identik që do të merrte në Qendrën MD Anderson në Houston.

Të gjitha teknikat mjekësore dhe matjet e kontrollit të cilësisë janë identike me ato të Qendrës MD Anderson.

Na Kontaktoni