Rreth Nesh Cilësia

Cilësia

Cilësia

Si Institucione Shëndetësore Koç, ne synojmë të ruajmë reputacionin tonë në sektorin e kujdesit shëndetësor me sistemet tona të vendosura, që mundësojnë kujdes të besueshëm ndaj pacientëve, komunikim të ndërsjellë dhe transparent, vetëvlerësim dhe zhvillim të vazhdueshëm, duke e forcuar këtë me akreditimet ndërkombëtare të cilësisë.

Spitali Amerikan

 • Spitali miqësor për fëmijë 1998
 • ISO 9001: 2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë Tetor 2000
 • Komisioni i Përbashkët Ndërkombëtar Dhjetor 2002
 • ISO 14001: 2015 Sistemi i Menaxhimit të Mjedisit Mars 2004 (Nga të gjitha Spitalet qoftë ato private apo publike Spitali Amerikan është organizata "e parë" që ka marrë këtë lloj certifikate.)
 • Akreditimi i Laboratorit të Ekokardiografisë nga Shoqata Evropiane e Eokokardiografisë (EAE) Nëntor 2010
 • Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit ISO 27001 Dhjetor 2014
 • Energjia Star Mars 2015
 • Certifikatë e Mobilizimit Global nga United Health Global 2018
 • LEED EBOM (Ndërtesa Ekzistuese: Operacione dhe Mirëmbajtje) Platinum Janar 2019  (Nga të gjitha Spitalet qoftë ato private apo publike Spitali Amerikan është organizata "e parë" që ka marrë këtë lloj certifikate.)

Spitali Universitar Koç

 • ISO 9001: 2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë Janar 2017
 • ISO 14001: 2015 Sistemi i Menaxhimit të Mjedisit Janar 2017

Qendra e Kujdesit Ambulator të MedAmerican

 • ISO 9001: 2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë Janar 2017
 • ISO 14001: 2015 Sistemi i Menaxhimit të Mjedisit Janar 2017

Spitali Amerikan Bodrum

 • ISO 9001: 2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë Mars 2017

Na Kontaktoni