Rreth Nesh Mesazh nga CEO

Mesazh nga CEO

Mesazh nga CEO

Në spitalet tona ne zbatojmë qasje inovative me teknologjinë më të fundit në rrjedhat klinike. Megjithatë, ne e pranojmë se teknologjia ka vlerë vetëm nëse ka njerëz për ta zbatuar atë. Kështu, “kapitali njerëzor” është burimi ynë themelor dhe përparësia jonë konkurruese.

Ne synojmë të zhvillojmë vazhdimisht kapitalin tonë njerëzor kompetent duke e frymëzuar atë dhe duke investuar në njerëzit tanë.

Ne synojmë të ruajmë reputacionin tonë në sektorin e kujdesit shëndetësor, duke siguruar kujdes të besueshëm ndaj pacientëve, komunikim të ndërsjellë dhe transparent, vetëvlerësim dhe zhvillim të vazhdueshëm.

Në vend të një sistemi të orientuar drejt vëllimit dhe sistemit me departamente, ne ofrojmë shërbimet tona si programe dhe linja shërbimi. Heqja e të gjitha barrierave territoriale ndërmjet departamenteve na lejon t’u shërbejmë pacientëve tanë në një mënyrë më gjithëpërfshirëse dhe të bazuar në vlera. Ndërsa po i afrohemi vitit 2020, 100-vjetori i Spitalit Amerikan të Stambollit, ne përqendrojmë përpjekjet tona për të ruajtur reputacionin tonë dhe për të përmirësuar vazhdimisht markat tona të njohura ndërkombëtarisht.

Erhan Bulutcu, MD
CEO

Na Kontaktoni