Institucionet Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican

Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican

Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican
Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican
Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican
Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican
Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican
Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican
Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican
Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican
Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican
Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican

Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican është themeluar në vitin 1997 si pjesë e Institucioneve për Kujdesin Shëndetësor Koç.

Qendra e Kirurgjisë për Kujdesin Ambulator MedAmerican fokusohet kryesisht në trajtimet ambulatore. Ajo shtrihet në 9000 m2 objekte të klasit botëror dhe ofron shërbime në të gjitha disiplinat mjekësore në standardet ndërkombëtare të cilësisë nëpërmjet mjekëve drejtues dhe personelit me përvojë në kujdesin shëndetësor.

Sot, qendra ka 22 dhoma konsultimi, një laborator klinik, 2 dhoma operative, 8 shtretër vëzhgimi dhe klinikë radiologjike me tomografi të kompjuterizuar (CT), imazheri me rezonance magnetike (MRI), ekografi doppler me ngjyra, mamografi, si dhe aparatura për matje të dendësisë së kockave dhe pajisje me rreze X.

Na Kontaktoni