Rreth Nesh Zyra e Përvojës së Pacientit

Zyra e Përvojës së Pacientit

Zyra e Përvojës së Pacientit
Zyra e Përvojës së Pacientit
  • Përvoja e pacientit është një përcaktues themelor i cilësisë së shërbimit të kujdesit shëndetësor. Kështu, ne vazhdimisht investojmë për të përmirësuar më tej perceptimet e pacientëve tanë.
  • Përvoja e pacientit është një perceptim pozitiv ose negativ që ngjall kulturën organizative të institucionit dhe ndërveprimet e përgjithshme të përjetuara gjatë vizitës.
  • Ne krijuam të parën “Zyrë të Përvojës së Pacientit” në Turqi, e cila koordinohet drejtpërsëdrejti nga CEO, për të përmirësuar shërbimet që ata marrin dhe për të rritur kënaqësinë e tyre.
  • Nëpërmjet Zyrës së Përvojës së Pacientit ne synojmë të maksimizojmë perceptimin e përgjithshëm pozitiv që pacientët tanë përjetojnë gjatë vizitës së tyre në spitalet tona.
  • Duke filluar me pacientët tanë dhe të afërmit e tyre, ne marrim në konsideratë çdo reagim dhe zhvillojmë rregulla, zgjidhje dhe algoritme të reja për të ofruar shërbimet tona në një mjedis ku pacientët tanë ndihen të rehatshëm dhe të sigurt.

Na Kontaktoni