Rreth Nesh Misioni, Vizioni, Vlerat

Misioni, Vizioni, Vlerat

Misioni, Vizioni, Vlerat

Misioni ynë është:

  • të jemi pionierë në sektorin e shëndetësisë bazuar në vlerat akademike dhe etike,
  • të paraqesim qasjet aktuale mjekësore në një mjedis të besueshëm,
  • të çojmë përpara mjekësinë turke.

Vizioni ynë është:

  • të ruajmë reputacionin tonë në sektorin e shëndetësisë duke përmirësuar vazhdimisht cilësinë e shërbimeve shëndetësore që japim nëpërmjet stafit tonë mjekësor dhe punonjësve tanë kompetentë, të cilët u japin rëndësi vlerave akademike.

Vlerat tona:

  • Siguria e pacientit është përparësia jonë.
  • Qëllim ynë është efikasiteti dhe cilësia e lartë e kujdesit dhe e trajtimit të pacientit.
  • Të gjitha praktikat udhëhiqen në kuadër të rregullave etike.
  • Ne hetojmë vetveten me një sistem që mund të matet dhe vlerësohet.
  • Burimet tona njerëzore krijojnë zhvillim profesional dhe mundësi të vazhdueshme arsimimi.
  • Ne ofrojmë shërbim shëndetësor të besueshëm dhe transparent dhe angazhimi shoqëror është përgjegjësia jonë për të siguruar vazhdimësinë.

Na Kontaktoni