Uslovi i područja njege

Integrirana njega pacijenata

Zdravstveni sistem Koç smatra da je svaki pacijent jedinstven, ima posebne potrebe i zahtijeva prilagođen pristup. Kako bismo pacijentima omogućili najbolju moguću zdravstvenu njegu, naše zdravstvene usluge organizujemo u skladu sveobuhvatnim područjima brige o zdravlju pacijenta postavljajući pacijenta u središte našeg sistema. Integrirana njega pacijenata kombinacija je pružanja, upravljanja i organizacije zdravstvenih usluga kako bi se povećao kvalitet zdravstvene njege, maksimizirala djelotvornost tretmana  i istovremeno povećalo zadovoljstva pacijenata.

Naš sistem integrirane njege pacijenta objedinjuje i koordinira stručnjake, ustanove i sisteme podrške u kontekstu pružanja najbolje i najprikladnije zdravstvene njege za Vas pomoću naše personalizirane politike vrednovanja i liječenja.

Zdravstvene ustanove obično organiziraju područja njege prema kliničkim specijalnostima, kao što su opća hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, plastična hirurgija itd. Iako ovaj pristup može dovesti do formiranja djelotvornih radnih grupa u smislu obuke, zdravstveno stanje se procjenjuje isključivo sa stajališta zdravstvenih radnika. Nasuprot ovome, integrirana područja njege  imaju za cilj preokrenuti ovu perspektivu i postaviti pacijenta na pravo mjesto koje će omogućiti da se pacijentima pruži  najadekvatnija zdravstvena njega. U stvarnom životu, pacijenti često imaju takve zdravstvene tegobe i u uslovima su koji podrazumijevaju uključivanje više medicinskih specijalnosti, a plan njihovog liječenja često zahtijeva saradnju različitih stručnjaka iz različitih područja. Stoga, idealna briga o pacijentu zahtijeva sinergiju timskog rada, stručnosti i saosjećajnih profesionalaca.

Kao zdravstvene ustanove Koç pružamo kontinuiranu njegu kroz sveobuhvatni zdravstveni informacioni sistem, koordiniran timski rad i dobro definirane puteve njege. Sa našim pouzdanim i dokaznim pristupima djelujemo  prema jedinstvenim potrebama naših pacijenata kako bismo svaki put konkretnom pacijentu pružili adekvatan zdravstveni tretman.

Područja njege


Sveobuhvatni program za karcinome

Sveobuhvatni program za karcinome

Zdravlje žena

Zdravlje žena

Probavno zdravlje

Probavno zdravlje

Metabolizam i endokrinologija

Metabolizam i endokrinologija

Pedijatrija

Pedijatrija

Kardiovaskularni sistem

Kardiovaskularni sistem

Pulmologija

Pulmologija

Mišićno-koštani sistem

Mišićno-koštani sistem

Neuronauka

Neuronauka

Čula

Čula

Urologija

Urologija

Kozmetička dermatologija i estetska...

Kozmetička dermatologija i estetska hirurgija

Klinike

Pregledi

Pregledi

Jedinica za transplantaciju koštane...

Jedinica za transplantaciju koštane srži

Centar za pretilost

Centar za pretilost

Centar za kongenitalne bolesti srca...

Centar za kongenitalne bolesti srca kod odraslih

Centar za kičmu

Centar za kičmu

Gamma Knife

Gamma Knife

Interdisciplinarne grupe

 • Infektivne bolesti
 • Anesteziologija i reanimacija
 • Jedinica intenzivne njege
 • Urgentni odjel
 • Radiologija
 • Interventna radiologija
 • Interna medicina
 • Nuklearna medicina i molekularno snimanje
 • Patologija
 • Klinički laboratorij
 • Genetika