Pedijatrija

Pedijatrija

Pedijatrija

Naša linija pedijatrijskih usluga obuhvata primarnu pedijatrijsku njegu, specijaliziranu njegu i subspecijalističku pedijatrijsku njegu za složene slučajeve.

Pedijatrijski tim se sastoji od iskusnih pedijatara, medicinskih sestara i medicinskih sestara na praksi. U slučaju potrebe, specijalisti iz drugih disciplina uključuju se u liječenje kako bi pružile sveobuhvatnije usluge za široku paletu akutnih, hroničnih i složenih bolesti dječije populacije.

Subspecijastička područja su;

 • Alergije
 • Kardiologija
 • Dječija i adolescentna psihijatrija
 • Stomatologija
 • Dermatologija
 • Endokrinologija
 • Gastroenterologija
 • Hematoonkologija
 • Nefrologija i reumatologija
 • Neonatologija
 • Neurologija
 • Genetske bolesti
 • Infektivne bolesti
 • Pedijatrijska jedinica intenzivne njege
 • Neonatalna jedinica intenzivne njege

Kontaktiraj Nas