Ustanove

Ustanove

Ustanove
Ustanove

Kao pripadajuće zdravstvene ustanove Fondacije Vehbi Koç utvrdili smo mapu medicinskog puta kojim idemo, smjernice i algoritme kojih se držimo kako bismo svim našim pacijentima pružili transparentne i integrirane zdravstvene usluge na standardiziranom nivou kvalitete. Kako bi se osigurao kontinuirani razvoj, naši medicinski i administrativni sistemi se stalno evaluiraju i ocjenjuju.

Cilj nam je uspostaviti "sistem utemeljen na vrijednostima", a ne prostorno orijentisan sistem. Kao rezultat toga najveću važnost pridajemo našem ljudskom kapitalu, sigurnoj i visokokvalitetnoj njezi o pacijentima i efikasnosti u vremenu & troškovima izbjegavajući ponavljanje postupaka.

Mi cijenimo:

  • Etički pristup u svim našim uslugama
  • Usluge njege pacijenata orijentisane na sigurnost i kvalitet.
  • Održivost i kontinuiran razvoj u našim ustanovama.
  • Transparentnost u svim vidovima komunikacija. 

Kontaktiraj Nas