Pacijenti i posjetioci Vaš boravak

Vaš boravak

Kao prvi korak kod planiranja Vaše posjete našim zdravstvenim ustanovama, savjetujemo Vam da se prvo obratite našim koordinatorima kako biste zakazali termin  ili razjasnili bilo kakvu nedoumicu vezanu za Vašu posjetu.

Da biste nas kontaktirali, kliknite ovdje.

Prije Vaše posjete, naš odjel za međunarodne pacijenate će biti odgovoran za pružanje usluga pripremanja plana Vašeg  liječenja, procjenu troškova, pomaganju pri utvrđivanju rasporeda pregleda, usluga prevođenja, prijevoza, smještaja i pomaganju u procesu potvrde osiguranja kako bi savjetovali pacijente o dodatnim primjenjivim povratima naknada i / ili finansijskim troškovima.

Prilikom posjete našoj bolnici, molimo vas da sa sobom donesete sljedeću dokumentaciju;

  • Vaš pasoš ili nacionalnu ličnu kartu
  • Ukoliko se bude od Vas tražilo, medicinske nalaze i rendgenske snimke koje je ste ranije radili
  • Ukoliko se bude od Vas tražilo, listu lijekova i dijetalnih suplemenata koje trenutno koristite.
  • Ukoliko je primjenljivo, informacije o Vašem osiguranju

Svi naši ljekari su jedinstveni i vrijedni pojedinci u svojim specijalističkim oblastima. Međunarodne upite za liječenje evaluiraju  multidisciplinarni timovi. Za svaki pojedinačni slučaj ljekare biraju medicinski direktori naših zdravstvenih ustanova Koç. Dok neki slučajevi zahtijevaju naknadno konsultiranje ljekara kako bi se utvrdili troškovi tretmana, u većini slučajeva procjena konačnog računa bit će dostavljene pacijentima prije liječenja.

Kako bismo napravili prethodnu procjenu troškova Vašeg tretmana, potrebno nam je sljedeće:

  • Medicinski nalazi , rendgenski snimci / CT-ovi / MRI-i, patološki rezultati/ izvještaji, otpusna pisma
  • Opis Vašeg trenutnog stanja i/ili tegoba
  • Odgovor na pitanje da li ste sposobni putovati.
  • Da li imate neka ranija oboljenja za koja bi smo trebali znati?

Za sve upite, pitanja i / ili nedoumice, molimo kontaktirajte nas.

Vaši upiti će biti pregledani  i odgovore ćete dobiti u roku od 24 sata.

Kontaktiraj Nas