Akademske ustanove

Akademske ustanove

Akademske ustanove

Univerzitet Koç
Univerzitet Koç je osnovan 1993. godine kao neprofitni privatni univerzitet u Istanbulu,Turska. Univerzitet Koç nastoji biti centar izvrsnosti, koji svojim studentima uspijeva pružiti obrazovanje na svjetskom nivou, stvarajući nova znanja putem istraživačkih centara na pripadajućim fakultetima, i primjenjujući stečena znanja za dobrobit društva, razvijanjem osjećaja za etičke norme, društvenu odgovornost i dobro građanstvo.

Medicinski fakultet Univerziteta Koç
Kao jedan od najnovijih medicinskih fakulteta u Turskoj, svoju prvu akademsku godinu počeli smo 2010. - 2011. godine. Naš cilj je osposobiti studente Medicinskog fakulteta Univerziteta Koç da postanu ljekari koji znaju rješavati zdravstvene probleme 21. stoljeća i koji medicinska rješenja daju pod okriljem nauke.

Visoka škola za medicinske sestre Univerziteta Koç
Misija ove škole je edukovanje vodećih medicinskih sestara u skladu s univerzalnim standardima posvećenim cjeloživotnom učenju, etičkim vrijednostima i ljudskim pravima, koje znaju adekvatno komunicirati s pacijentima, rješavati probleme i imaju razvijene istraživačke vještine, te mogu odgovoriti na promjenjive zdravstvene zahtjeve i tehnološki napredak savremenog društva.

Kontaktiraj Nas