Akademske ustanove Program kliničkog usavršavanja

Program kliničkog usavršavanja

Opći pregled

Naši programi kliničkog usavršavanja omogućavaju učesnicima iz cijelog svijeta da proširuju svoje znanje i produbljuju svoju stručnost u kliničkim i istraživačkim oblastima u skladu s pravilima i propisima struke. Učesnici će imati priliku pratiti operativno iskustvo, a naše stalno aktivne ambulante koje pružaju predoperativnu evaluaciju i postoperativnu njegu mnogim pacijentima su integralne komponente programa.

Sudionici programa usavršavanja trebaju dobro poznavati engleski jezik kako u pisanom tako i u govornom smislu. Svi dijelovi edukacije i njege o pacijentima provode se na engleskom jeziku. Pojedinci s nedovoljno dobrim poznavanjem engleskog jezika mogu biti ohrabreni  da prijevremeno prekinu svoj program usavršavanja.

Učesnici snose sve troškove uključujući: troškove transporta, smještaja, pansiona, te drugih iznenadnih troškova. Naše osoblje može pomoći učesnicima u pronalaženju smještaja nakon definitivnog potvrđivanja vremena boravka učesnika. Ako se utvrdi da sredstva za finansiranje učešća pojedinca na usavršavanju nisu dovoljna, zahtjev za učešće bit će odbijen.

Učesnici sami sebi obezbjeđuju sve vize i ostalu dokumentaciju neophodnu za njihov ulazak u Tursku. Naše osoblje može pomoći u ovom procesu učesnicima čije je učešće na programu odobreno.

Broj učesnika u usavršavanju je ograničen, na jedan do dva u isto vrijeme. Prijave moraju biti poslane najmanje tri do šest mjeseci prije planiranog termina usavršavanja. Prijave mogu biti odbijene ukoliko se neko drugi već prethodno prijavio na željeni termin ili ako se željeni termin učestvovanja preklapa s terminima održavanja velikih naučnih skupova i konferencija. 

Kako se učesnici mogu prijaviti?

Učesnici trebaju ili poslati zahtjev na e-mail adresu: info@kochealthcare.org ili ispuniti on-line prijavu datu u nastavku. Zahtjev treba sadržavati sljedeće:

  • Primarnu namjeru i ciljeve učestvovanja na programu usavršavanja 
  • Željeni termin usavršavanja 
  • Odjel na kojem se želi obaviti usavršavanje
  • Kompletan CV  (na engleskom)
  • Kopija diplome o završenom medicinskom fakultetu (Potvrda o studentskom statusu za studente medicine) 
  • Pismo od medicinskog supervizora matične ustanove učesnika sa kojom se potvrđuje vjerodostojnost podnositelja zahtjeva, kao i očekivanja od programa usavršavanja 
  • Izjava o finansiranju - kako će se finansirati troškovi usavršavanja 

Podnosioci zahtjeva dobivaju odgovor putem e-maila, gdje im se daje informacija  da li će se njihov zahtjev razmatrati i koje su  dodatne informacije neophodne, ukoliko ih ima. U ovom odgovoru upoznat ćemo učesnika o naknadama za predviđeni program. Naknada je određena dužinom trajanja boravka. Naknada za program usavršavanja ne pokriva troškove vize, stanovanja, itd. Riječ je isključivo o naknadi koju je učesnik dužan uplatiti  za učešće u programu usavršavanja . Nakon što se prikupi sva potrebna dokumentacije, učesnik će dobit formalnu obavijest o prihvaćanju njegovog zahtjeva. Informacije o načinima plaćanja naknada, učesniku će biti dostavljene u odgovarajuće vrijeme tokom procesa apliciranja. 

Po završetku programa učesnici će dobiti certifikat  o završenom programu usavršavanja koju potpisuje medicinski direktor izabrane ustanove. 

Kontaktiraj Nas