Akademske ustanove RMK AIMES Rahmi M. Koç Academy of Interventional Medicine, Education, and Simulation

Rahmi M. Koç Academy of Interventional Medicine, Education, and Simulation

Rahmi M. Koç Academy of Interventional Medicine, Education, and Simulation
Rahmi M. Koç Academy of Interventional Medicine, Education, and Simulation

Koç zdravstveni centar za napredno učenje namijenjen je ne samo da služi Medicinskom fakultetu i  Visokoj školi za medicinske sestre Univerziteta Koç i profesionalcima zdravstvene medicinske njege u sklopu Koç grupacije već i medicinskim profesionalcima iz cijele regije sa ciljem poboljšanja zdravstvene njege korištenjem simulacija i naprednih tehnika učenja.

Korištenje simulacija u zdravstvenom obrazovanju povezuje konvencionalno učenje u učionici s kliničkim iskustvom u stvarnom životu. Primarna svrha simulacija zdravstvene njege je smanjenje medicinskih grešaka povezanih s ljudskim faktorom koje je moguće izbjeći. Izvedeno u sigurnom okruženju za učenje, simulacije zdravstvene njege mogu se rangirati od onih gdje se uvježbaju relativno jednostavne praktične vještine kao što je davanje injekcija, pa do više razrađenih i kompleksnijih vještina poput kateterizacije srca.  Simulacije se također mogu fokusirati na poboljšanje ne-tehničkih vještina pojedinaca kao što su odlučivanje, vodstvo, efikasan timski rad i komunikacijske vještine.

Tokom posljednje četiri decenije, Objektivno strukturirani klinički ispit (OSKI) postao je zlatni standard za procjenu kliničke kompetencije. Više od 1.000 naučnih radova objavljeno je u sklopu OSKI-a i stečeno je značajno znanje kao ishod učenja koje može biti ocijenjeno.

Standardizirani pacijenti (SPs), akteri koji su posebno obučeni za izvođenje standardiziranih skripti interakcije ljekar-pacijent i OSKI zauzimaju sve veći udio u savremenoj edukaciji zdravstvenih zanimanja u svim disciplinama i kroz kontinuitet zdravstvenog obrazovanja. Oni su ključni obrazovni alati za kvalitetnu nastavu i procjenu kliničkih vještina.

Treneri parcijalnih zadataka i medicinske lutke također igraju integralnu ulogu pri zdravstvenim simulacijama i edukaciji. Treneri zadataka omogućuju ponovljeno praktikovanje individualnih vještina koje osiguravaju razvoj samopouzdanja i kompetencije. Vježbe koje se rade s medicinskim lutkama stavljaju sudionike u realističnu kliničku ili nekliničku situaciju s medicinskim lutkama i omogućavaju im da uče iz unaprijed određenih scenarija. Lekcije naučene simulacijom na medicinskim lutkama ključne su za poboljšanje zdravstvenog okruženja i pružanje zdravstvene njege pacijentima u budućnosti.

Kontaktiraj Nas