O nama Poruka CEO

Poruka CEO

Poruka CEO

U našim bolnicama primjenjujemo inovativne pristupe i najsavremenije tehnologije koje se koriste u kliničkim tokovima. Međutim, svjesni smo da tehnologije same po sebi ne predstavljaju nikakvu vrijednost ukoliko nema ljudi koji njima upravljaju. Dakle, "ljudski kapital" je naš temeljni resurs i vodeća konkurentska prednost.

Nastojimo ulaganjem u naše ljude i inspirativnim djelovanjem kontinuirano razvijati naš kompetentni ljudski kapital.

Cilj nam je zadržati uglednu poziciju u zdravstvenom sektoru osiguravajući pouzdanu njegu pacijenata, uzajamnu i transparentnu komunikaciju, samoprocjenu i kontinuirani razvoj.

Umjesto prostorno orijentisanog i odjelnog sistema, naše usluge nudimo kao kompletne programe i uslužne linije. Uklanjanje svih prostornih prepreka između odjela omogućava nam da služimo našim pacijentima na sveobuhvatan i na vrijednostima utemeljen način. Dok se približavamo 2020. godini, 100. godišnjici osnivanja Američke bolnice u Istanbulu, usredotočili smo se na napore da održimo našu renomiranu poziciju i dosljedno poboljšamo naše međunarodno priznate brendove.

Dr. Erhan Bulutcu
CEO

Kontaktiraj Nas