Pacijenti i posjetioci Vaš boravak Dan prijema

Dan prijema

Dobrodošli u Zdravstvene ustanove Koç!

Prilikom prijema potrebno je da uz sebe imate sljedeće dokumente:

  • Pasoš
  • Medicinski nalazi ili dokumenti
  • Kartica privatnog osiguranja i obrazac bolničkog osiguranja uz priloženu saglasnost ljekara.

Medicinska sestra za procjenu

Jedna od naših medicinskih sestara će Vas posjetiti u sobi  kako bi kompletirala informacije za sveobuhvatnu procjenu Vaše medicinske historije. Prikupljene informacije upisuju se u naš elektronski sistem  koji će biti dostupan Vašem liječniku. Daće Vam i sve neophodne  predoperativna upute (priprema crijeva, smjernice o predoperativnoj dijeti i predoperativnim lijekovima), izmjeriti krvni pritisak i temperaturu.

Pretrage krvi i EKG

Laboratorijski tehničar će Vam uzeti uzorak krvi kako bi uradio nalaze koje je tražio Vaš ljekar, a možda i uraditi elektrokardiogram (EKG). U zavisnosti od vrste operacije koju trebate imati može biti potrebno uzimanje i drugog uzorka krvi. U tom slučaju Vaš laboratorijski tehničar će Vas na vrijeme obavijestiti o tome.

RTG snimak pluća

Vaš liječnik može zahtijevati RTG snimak pluća kod Vašeg prijema u bolnicu. O ovoj potrebi bićete na vrijeme obaviješteni.

Anesteziolog

Ovisno o historiji Vaše bolesti / operaciji, možda ćete morati posjetiti anesteziologa. Procjena anesteziologa uključuje razgovor o Vašoj medicinskoj historiji, pregled svih lijekova koje trenutno uzimate, razgovor o Vašoj osjetljivosti na bol, procjenu dišnih puteva i vrste anestetika koji je najpogodniji za Vas. Imajte na umu da anesteziolog s kojim obavljate razgovor  ne mora nužno biti isti anesteziolog koji će biti nazočan tokom Vašeg operativnog zahvata.

* Anesteziološka procjena traje približno 45-90 minuta

* Imajte na umu da ova procjena može potrajati kraće ili duže, u zavisnosti od Vaše medicinske historije, potrebe prisustva prevodioca prilikom procjene itd.

Klinički koordinatori

Kako bismo Vam pomogli u otklanjanju bilo kakvih nedoumica i odgovorili na sva pitanja koja se tiču Vašeg operativnog zahvata, naši izvrsni klinički koordinatori Vam također stoje na raspolaganju. Možda će Vaš hirurg zahtijevati da se unaprijed konsultujete s njim ili će ga medicinska sestra zadužena za Vas po potrebi pozvati da sa Vama obavi razgovor.

Nadamo se da su ove informacije bile korisne i da su Vam pružile dovoljno podataka o pojedinostima vezanim za dan prijema u bolnicu. Budite slobodni da nam postavite bilo kava pitanja, budući da smo više nego sretni što Vam možemo pomoći tokom ovog važnog putovanja!

Kontaktiraj Nas