Pacijenti i posjetioci Servis za međunarodne pacijente Tim za liječenje i njegu

Tim za liječenje i njegu

Zajedno sa našim doktorima i medicinskim sestrama spojili smo i tim zdravstvenih profesionalaca koji im pružaju podršku, kako bi smo Vam osigurali bolji  tretman, udobnost i mir.

Ljekari

Nudimo multidisciplinarni pristup liječenju i njezi, stoga brojni ljekari će se pobrinuti za Vas tokom Vašeg boravka. Međutim, ljekar s kojim ste se u početku konsultovali i dogovorili tretman bit će glavni ljekar koji je odgovoran za Vas. Ljekar koji je odobrio Vaš boravak, organizuje i prati Vaše liječenje. Ukoliko Vaš ljekar trenutno ordinira drugog pacijenta ili ako je izvan bolnice, ljekari sa Vašeg sprata će se pobrinuti za Vas. Naši ljekari su na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici; stoga će Vaš tretman biti sprovedeno prema planu i bez ikakvih prekida. Nakon što se smjestite u sobu, ljekari sa Vašeg sprata će Vas  ubrzo posjetiti, pregledati Vašu medicinsku dokumentaciju i konstatovati lijekove koje koristite ili ste ranije koristili. Tokom Vašeg boravka Vaši lijekovi i plan prehrane bit će usklađeni s Vašim tretmanom. Ljekari sa Vašeg sprata će biti u stalnom kontaktu s ljekarom koji Vas vodi  po pitanju svakog koraka koji se tiče Vašeg tretmana.

Medicinske sestre

Medicinske sestre sa Vašeg sprata bit će odgovorne za Vašu njegu tokom Vašeg boravka kod nas. Kada se smjestite u svoju sobu, medicinske sestre će Vam se predstaviti i dati Vam sve opšte informacije.

Farmaceuti

Naši farmaceuti rade ruku pod ruku s ljekarima i medicinskim sestrama kako bi se što adekvatnije organizovao Vaš tretman. Njihova uloga je uspostavljanje doze lijeka i poduzimanja potrebnih mjera predostrožnosti za sigurno liječenje.

Dijetolozi

Naši dijetolozi sarađuju sa Vašim ljekarom po pitanju potreba Vašeg tretmana i kreiraju odgovarajući plan prehrane. Ovaj plan prehrane bit će dostavljen u Vašu sobu, te ća Vaša prehrana biti prilagođena ovom planu tokom Vašeg boravka kod nas.

Laboratorija

Vaš ljekar može zatražiti neke testove tokom konsultacijske faze kako bi bolje procijenio Vašu stanje. Rezultate laboratorijskih pretraga dobit ćete na dan prijema u bolnicu, a ti će rezultati biti podijeljeni s timom zaduženim za Vaš tretman kako bi se donijela konačna odluka o Vašem tretmanu.

Hitna pomoć

Posjedujemo ambulantna kola i bolničke helikoptere uvijek spremne za transfer u slučaju potrebe.

Jedinica intenzivne njege

U našim bolnicama sobe jedinice intenzivne njege predviđene su za po jednog pacijenta. Nećete dijeliti sobu s drugim pacijentima smještenim na JIT-u, već ćete imati posebnu JIT sobu samo za Vas koja je pod stalnim nadzorom našeg specijalističkog osoblja i najsavremenije medicinske oprema 24 sata, 7 dana u sedmici.

Kontaktiraj Nas