O nama Ured za iskustvo pacijenata

Ured za iskustvo pacijenata

Ured za iskustvo pacijenata
Ured za iskustvo pacijenata
  • Iskustvo pacijenata je temeljna odrednica kvalitete zdravstvenih usluga. Stoga kontinuirano ulažemo napor na daljnje poboljšanje percepcije pacijenata.
  • Iskustvo pacijenata je pozitivna ili negativna percepcija koja proizilazi iz organizacijske kulture ustanove i sveukupne interakcije koju pacijenti iskuse tokom posjeta.
  • Uspostavili smo prvi turski "Ured za iskustvo pacijenata" koji izravno koordinira generalni direktor u cilju poboljšanja usluga koje se pružaju pacijentima i povećavanja njihovog zadovoljstva.
  • Kroz naš ured za iskustvo pacijenata nastojimo povećati ukupnu pozitivnu percepciju koju naši pacijenti doživljavaju tokom posjeta našim bolnicama.
  • Polazeći od naših pacijenata i njihovih bližnjih, uzimamo u obzir sve povratne informacije koje dobijemo i razvijamo nova pravila, rješenja i algoritme, a sve cilju pružanja naših usluga u okruženju u kojem će se naši pacijenti osjećati ugodno i sigurno.

Kontaktiraj Nas