O nama Misija Vizija Vrijednosti

Misija Vizija Vrijednosti

Misija Vizija Vrijednosti

Naša misija je:

  • biti pionir u zdravstvenom sektoru utemeljenom na akademskim i etičkim vrijednostima,
  • pružati najnovija medicinska dostignuća u pouzdanom okruženju,
  • unaprijediti medicinu u Turskoj.

Naša vizija je:

  • Nastaviti s ukazivanjem poštovanja zdravstvenom sektoru kroz stalno poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga koje pruža naše medicinsko osoblje i kompetentni zaposlenici, pridavajući veliku važnost akademskim vrijednostima.

Naše vrijednosti:

  • Sigurnost pacijenata je naš prioritet.
  • Učinkovit i visokokvalitetan cilj liječenja i brige o pacijentima.
  • Sve prakse su u okviru etičkih pravila.
  • Stalno preispitujemo sebe koristeći sisteme koji su mjerljivi i mogu biti evaluirani.
  • Naši ljudski resursi nude trajne obrazovne mogućnosti i prilike za profesionalni razvoj.
  • Nudimo pouzdanu i transparentnu uslugu zdravstvene njege i društvena posvećenost je naša kontinuirana odgovornost.

Kontaktiraj Nas