Pacijenti i posjetioci Vaš boravak Plaćanje i naknade

Plaćanje i naknade

Molimo Vas da imate na umu da se konačni trošak liječenja može razlikovati od početnog procijenjenog iznosa. Tokom trajanja liječenja i procesa oporavka, konačno stanje računa će se provjeravati u razumnim vremenskim intervalima kako bi se ustanovilo hoće li biti potrebno dodatno plaćanje izvan procijenjenog iznosa. Bilo koji saldo ili bonus preostao na Vašem računu u trenutku otpusta biće Vam isplaćen ili vraćen na bankovni račun ili na broj kreditne kartice koji ste naveli u Vašem dosjeu. Svi depoziti temelje se isključivo na procjeni i konačni račun će biti generisan u vrijeme Vašeg otpusta.

Ukoliko bude neophodno prebacivanje pacijenta na drugu lokaciju zračnom ili kopnenom ambulantom, odgovornost za plaćanje troškova ovog transporta pripada pacijentu i/ili njegovim zakonskim zastupnicima. Pacijente koji posjeduju međunarodno osiguranje, molimo da kontaktiraju naš Odjel za finansije pacijenata kako bi potvrdili pravo na naknadu i dobili detalje o pokrivenosti liječenja Vašim osiguranjem.

Kontaktiraj Nas