O nama Ko smo mi?

Ko smo mi?

Ko smo mi?
Ko smo mi?
Ko smo mi?

Fondacija Vehbi Koç je dobrotvorna fondacija najveće Turske kompanije Koç Holding,  članice liste Fortune 500 Company. Fondaciju je utemeljio Vehbi Koç, osnivač grupacije Koç.

Za savremenu i razvijenu Tursku; obrazovanje, zdravstvo i kultura kao najosnovnije potrebe u ljudskom životu; Fondacija Vehbi Koç je od perioda kada je osnovana pa do danas bila aktivna uglavnom u navedenim oblastima, te je bila uključena u veliki broj dobrotvornih dešavanja.

Dobrotvorne fondacije

VKV Fondacija za zdravstvo

Od svog osnivanja 1969. godine Fondacija Vehbi Koç je postavila novi standard za izvrsnost u filantropiji. Vođena svojom vizijom za zadovoljavanje temeljnih životnih potreba moderne i razvijene Turske kroz promociju obrazovanja, zdravlja i kulture, među dostignućima fondacije ubrajaju se osnivanje bolnice svjetske klase, muzeji koji čuvaju i promovišu tursku kulturu te elitne akademske institucije svih nivoa.

VKV Fondacija za medicinske sestre

Osnovana 1974. godine, s ciljem da utvrdi probleme u profesiji medicinskih sestara u Turskoj i podrži iznalaženje izvodljivh i dugotrajnih rješenja, djeluje kao polazna tačka aktivnosti Fondacije usmjerenih na razvoj profesije medicinskih sestara u Turskoj.

Podrška projektima/Zdravstvo

Pored postojanja naših zdravstvenih ustanova, također podržavamo više projekata iz oblasti zdravstva. U nastavku su navedeni neki od projekata koje smo podržali: 

 • 2007. godina: Medicinski fakultet Univerzitete u Ankari, Očna bolnica Vehbi Koç 
 • 2002. godina: Haydarpaşa Numune bolnica za edukaciju i istraživanje, Centar za hitnu medicinsku pomoć Vehbi Koç
 • 1985. godina: Haydarpaşa Numune bolnica, Fondacija Vehbi  Koç, Centar za saobraćajne nesreće i usluge primarne zdravstvene zaštite
 • 1963. godina: Medicinski fakultet Univerziteta u Ankari, Očna banka Vehbi Koç

Fondacija Vehbi Koç  je najveća privatna investicija  u zdravstveni sektor u Turskoj  koja upravlja; bolničkim i ambulantnim uslugama, projektima za edukaciju i profesionalni razvoj medicinskih sestara,  dodjeljuje nagrade za zdravstvo Fondacije Vehbi Koç , upravlja aktivnostima podrške projektima javnog zdravstva, Koç Univerzitetom - Medicinskim fakultetom, Visokom školom za medicinske sestre, SANERC  Semahat Arsel  centrom za istraživanje i edukaciju medicinskih sestara.

Fondacija Vehbi Koç je dugi niz godila podržavala rad Američke bolnice, da bi 1995. godine ova bolnica bila inkorporirana u fondaciju, s ciljem da se uz velika ulaganja stvori renomirana zdravstvena ustanova koja će biti primjer ostalima. Nakon 12 godina renoviranja i ekspanzije Američka bolnica se razvila u zdravstvenu ustanovu na međunarodnom nivou.

Jedan od glavnih projekata Fondacije Koç iz područja obrazovanja je Koç Univerzitet. Unatoč svojoj relativno kratkoj historiji, Koç Univerzitet je već postao jedan od najafirmiranijih i najprestižnijih univerziteta u Turskoj. Medicinski fakultet Koç Univerziteta je u septembru 2010. počeo sa upisom studenata.

Kako bi se doprinijelo stvaranju kvalificiranog ljudskog kapitala u zdravstvenom sektoru i služilo  društvu u domenu brige o okruženju po međunarodnim standardima, u oktobru 2014. godine počela je s radom Univerzitetska bolnica Koç, kao bolnica za istraživanje i edukaciju pri Koç Univerzitetu.

Naši prvijenci

Ponosni smo što smo pioniri u mnogim medicinskim dostignućima u Turskoj:

 • Prva škola za medicinske sestre u Turskoj (1920.)
 • Uvođenje brze postoperativne fizičke aktivnosti u Turskoj (1945.)
 • Prva spinalna anestezija u Turskoj (1946.)
 • Prvo korištenje hirurškog konca u Turskoj (1947.)
 • Prva analiza Rh faktora u Turskoj (1948.)
 • Prva potpuna transfuzija krvi kod bebe u Turskoj (1949.)
 • Prvi program prirodnog porođaja u Turskoj (1953.)
 • Prva bolnica s generatorom kao izvorom električne energije u slučaju nužde u Turskoj (1965).
 • Prva jedinica za renalnu dijalizu u Turskoj (1966.)
 • Prva privatna klinika za planiranje porodice u Turskoj (1972.)
 • Prvi program za sistematske preglede radnika u Turskoj (1972.)
 • Prvi kompjuterizovani bolnički sistem u Turskoj (1977.)
 • Prvi program za intenzivnu njegu bolesnika u Turskoj (1978.)
 • Prvi sajam bolnica i zdravstva u Turskoj (1981.)
 • Prva jedinica grupne terapije za liječenje alkoholizma u Turskoj (1981.).
 • Prva ambulantna operacija u Turskoj (1983.)
 • Prvi krovni bolnički heliodrom u Turskoj (1986.).
 • Prvi ambulantni operacioni centar u Turskoj (1987.).
 • Prvi centar preventivne medicinske njege u Turskoj (1988.).
 • Prva specijalizovana jedinica intenzivne njege u Turskoj (1990.).
 • Prvi privatni edukacioni centar za liječenje neplodnosti u Turskoj (1995.).
 • Prva operacija mozga u Turskoj, operacija sa mikroelektrodama za tretman poremećaja kretanja (1996.).
 • Prva nehirurška zamjena aortnog zaliska u Turskoj (2009.).
 • Prva torakalna operacija robotom u Turskoj (2010.)

Kontaktiraj Nas