Pulmologija

Pulmologija

Pulmologija

Pulmologija, grudna hirurgija i alergološka jedinica omogućavaju dijagnostiku i liječenje bolesti respiratornog sistema koje uključuju:

 • Hronične bolesti dišnog sistema: astma, hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), bronhiektazija, hronični ili trajni kašalj i hronično zatajenje dišnog sistema
 • Akutne ili hronične respiratorne infekcije: bronhitis, upala pluća, tuberkuloza
 • Akutni ili hronični problemi dišnog sistema, osjećaj kratkog daha 
 • Karcinom pluća i benigni tumori pluća
 • Intersticijske bolesti pluća
 • Plućne vaskularne bolesti: plućna embolija, plućna hipertenzija, poremećaji dišnog sistema povezani sa spavanjem: apneja u snu; hipoventilacijski sindrom kod pretilih osoba  
 • Sekundarni karcinomi pluća (metastaze od drugih vrsta karcinoma) 
 • Pleuralne bolesti 
 • Mediastinalni tumori
 • Tumori jednjaka
 • Tumori grudnog koša
 • Povrede grudnog koša
 • Hiperhidroza (oticanje ruku i pazuha)
 • Deformacije grudnog koša (ljevkasti grudni koš / kokošije grudi)
 • Bolesti dijafragme

Naša plućna servisna linija uključuje i Kliniku za prestanak pušenja.

Plućna servisna linija služi kao posrednik između različitih odjela što podrazumijeva učešće torakalnih hirurga, onkologa, ORL specijalista, kardiologa i mnogih drugih stručnjaka koji sarađuju na dnevnoj bazi.

Na sličan način, torakalna (grudna) hirurgija igra središnju ulogu u liječenju karcinoma, pa grudni hirurzi rade u saradnji s medicinskim i radijacijskim onkolozima, pulmonolozima, patolozima i specijalistima nuklearne medicine.

Kontaktiraj Nas