Probavno zdravlje

Probavno zdravlje

Probavno zdravlje

Ovaj program u stalnoj je saradnji sa stručnjacima iz opće hirurgije, gastroenterologije, radiologije i interventne radiologije, te anesteziologije.

S vrlo iskusnim timom naš program nudi cijeli spektar medicinske i hirurške njege.

 • Benigne i maligne bolesti jetre, gušterače i žučnog trakta 
 • Benigne i zloćudne bolesti probavnog sistema (jednjaka, želuca, crijeva i kolorektuma)
 • Upalne bolesti crijeva
 • Poremećaji gastrointestinalnog motiliteta
 • Akutne i hronične bolesti jetre i ciroza

Skrinig i nadzor za rano otkrivanje;

 • Endoskopija
 • Kolonoskopija
 • Virtualna kolonoskopija
 • Kapsularna endoskopija

Interventni tretmani

 • Endoskopskim ultrazvukom vođena aspiracija finom iglom
 • Endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija
 • Plasiranje stenta na gastrointestinalne i bilijarne tumore i stenoze
 • Endoskopske ablativne procedure (endoskopska resekcija sluznice, argon plazma koagulacija, endoskopska radiofrekventna ablacija)
 • Enteroskopija
 • Perkutana bilijarna drenaža
 • Perkutana radiofrekvencijska ablacija

Naša servisna linija jednostavno se prilagođavajući razvoju tehnologija u svijetu medicine vrši najnaprednije dostupne hirurške procedure od laparoskopske hirurgije, laparoskopskih operacija s jednim rezom, endoskopskih postupaka bez rezova, pa do robotske hirurgije.

Kontaktiraj Nas