Ljekari Medical Staff

Medical Staff

Održavanje ugleda u zdravstvenom sektoru kontinuiranim poboljšanjem kvalitete zdravstvenih usluga,  s naglaskom na akademske vrijednost i kompetentnim medicinskim i drugim osobljem. Naše doktore možete kontaktirati uz pomoć dugmeta pretraži koje se nalazi ispod, tako što ćete upisati ime doktora ili odjela.

Kontaktiraj Nas