Condiții și Zone de Îngrijire Îngrijirea Integrată a Pacienților

Îngrijirea Integrată a Pacienților

Îngrijirea Integrată a Pacienților

Koç Healthcare consideră că fiecare pacient este unic, are nevoi speciale și necesită o abordare individualizată. Pentru a furniza cea mai bună asistență medicală posibilă, ne organizăm serviciile de asistență medicală în baza unor grupuri cuprinzătoare de sănătate, punând astfel pacienții în centrul sistemului nostru. Îngrijirea integrată a pacienților presupune combinația furnizării, administrării și organizării serviciilor medicale în vederea îmbunătățirii calității asistenței, maximizării eficienței tratamentului și îmbunătățirii satisfacției pacienților, simultan.

Îngrijirea integrată a pacienților coordonează profesioniști, unități și sisteme de suport pentru a furniza cea mai bună și potrivită asistență pentru dumneavoastră, cu sprijinul politicilor noastre personalizate de evaluare și tratament.

Instituțiile de asistență medicală își organizează de obicei zonele în funcție de specializările clinice: precum chirurgie generală, obstetrică și ginecologie, pediatrie, chirurgie plastică. Deși această abordare poate duce la crearea unor grupuri eficiente de lucru în ceea ce privește formarea, abordarea în cauză evaluează condițiile de sănătate exclusiv din perspectiva profesioniștilor în asistență medicală. Din contră, zonele integrate de îngrijire au ca scop inversarea acestei perspective și punerea pacientului în adevăratul centru al serviciilor de îngrijire. În realitate, pacienții suferă adesea de afecțiuni care sunt asociate mai multor specializări, iar planurile acestora de tratament presupun colaborări între diferiți experți din domenii diferite. Prin urmare, îngrijirea ideală a pacienților necesită o muncă sinergică în echipă, competență și profesioniști care dau dovadă de compasiune.

În cadrul instituțiilor de asistență medicală Koç, oferim continuitate îngrijirii printr-o informatică atentă a îngrijirii medicale, lucru coordonat în echipă, precum și prin abordări de îngrijire bine definite. Ne personalizăm abordările sigure și bazate pe dovezi în funcție de nevoile unice ale pacienților noștri, pentru a furniza o îngrijire corectă pentru pacientul potrivit de fiecare dată.

Contactați-ne