Uslovi i područja njege Integrirana njega pacijenata

Integrirana njega pacijenata

Integrirana njega pacijenata

Zdravstveni sistem Koç smatra da je svaki pacijent jedinstven, ima posebne potrebe i zahtijeva prilagođen pristup. Kako bismo pacijentima omogućili najbolju moguću zdravstvenu njegu, naše zdravstvene usluge organizujemo u skladu sveobuhvatnim područjima brige o zdravlju pacijenta postavljajući pacijenta u središte našeg sistema. Integrirana njega pacijenata kombinacija je pružanja, upravljanja i organizacije zdravstvenih usluga kako bi se povećao kvalitet zdravstvene njege, maksimizirala djelotvornost tretmana  i istovremeno povećalo zadovoljstva pacijenata.

Naš sistem integrirane njege pacijenta objedinjuje i koordinira stručnjake, ustanove i sisteme podrške u kontekstu pružanja najbolje i najprikladnije zdravstvene njege za Vas pomoću naše personalizirane politike vrednovanja i liječenja.

Zdravstvene ustanove obično organiziraju područja njege prema kliničkim specijalnostima, kao što su opća hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, plastična hirurgija itd. Iako ovaj pristup može dovesti do formiranja djelotvornih radnih grupa u smislu obuke, zdravstveno stanje se procjenjuje isključivo sa stajališta zdravstvenih radnika. Nasuprot ovome, integrirana područja njege  imaju za cilj preokrenuti ovu perspektivu i postaviti pacijenta na pravo mjesto koje će omogućiti da se pacijentima pruži  najadekvatnija zdravstvena njega. U stvarnom životu, pacijenti često imaju takve zdravstvene tegobe i u uslovima su koji podrazumijevaju uključivanje više medicinskih specijalnosti, a plan njihovog liječenja često zahtijeva saradnju različitih stručnjaka iz različitih područja. Stoga, idealna briga o pacijentu zahtijeva sinergiju timskog rada, stručnosti i saosjećajnih profesionalaca.

Kao zdravstvene ustanove Koç pružamo kontinuiranu njegu kroz sveobuhvatni zdravstveni informacioni sistem, koordiniran timski rad i dobro definirane puteve njege. Sa našim pouzdanim i dokaznim pristupima djelujemo  prema jedinstvenim potrebama naših pacijenata kako bismo svaki put konkretnom pacijentu pružili adekvatan zdravstveni tretman.

Kontaktiraj Nas