Uslovi i područja njege Reproduktivna medicina (PhD)

Reproduktivna medicina (PhD)

Reproduktivna medicina (PhD)

Reproduktivna medicina (PhD)

Postdiplomski studij zdravstvenih nauka Koç Univerziteta nudi dvogodišnji MSc program iz reproduktivne biologije i 4-godišnji doktorski studij iz reproduktivne medicine, a oba imaju za cilj omogućiti savremena biološka istraživanja na području reproduktivnih nauka na molekularnom i staničnom nivou,  u inspirativnoj, izazovnoj i energičnoj istraživačkoj atmosferi, na sponi između bazične nauke i kliničke njege o pacijentima.

Glavni ciljevi programa su temeljno razumijevanje reproduktivnog funkcionisanja na molekularnom nivou kod oba spola korištenjem širokog raspona eksperimentalnih modela i proučavanjem na translacijskom nivou niza važnih problema povezanih sa reproduktivnim zdravljem ljudi i bolestima testisa i jajnika, zatim materice tokom menstrualnog ciklusa, trudnoće i poroda, fetusa i novorođenčadi, te fetalnog programiranja koje se dovodi u vezu sa povećanjem rizika za nastanak hroničnih bolesti u odrasloj dobi.

Kao rezultat brzog napredovanja tehnologija prirodnih nauka, kao i medicine na molekularnom nivou, reproduktivne nauke su se razvile u četiri glavne discipline: reproduktivna biologijareproduktivna endokrinologija (embriologija i tehnike potpomognute reprodukcije), reproduktivna imunologija i reproduktivna genetika. I MSc i PhD studenti slušaju bazne predmete i učestvuju u istraživačkim projektima koji se izvode na vrlo širokom spektru pomenutih istraživačkih područja unutar reproduktivnih nauka.

Za više informacija posjetite web stranicu Postdiplomski studij zdravstvenih nauka

Koordinatori:

Vanredni profesor Özgür ÖKTEM

Docent doktora Serçin KARAHÜSEYİNOĞLU 

Kontaktiraj Nas