Ustanove Univerziteska bolnica Koç

Univerziteska bolnica Koç

Univerziteska bolnica Koç
Univerziteska bolnica Koç
Univerziteska bolnica Koç

Univerzitetska bolnica Koç počela je sa radom u septembru 2014. godine kao bolnica za istraživanje i edukaciju. Od 2016. godine bolnica je povećala svoj kapacitet na 404 jednokrevetne bolničke sobe i 73 jedinice intenzivne njege (366 odraslih i 111 pedijatrijskih). U 12 operacionih sala i 14 interventnih soba izvršeno je više od 4000 operativnih zahvata. U 2016. godini, u Univerzitetskoj bolnici Koç, tretirano oko 6000 ležećih pacijenata i 65.000 ambulantnih pacijenata, a više od 1600 tih pacijenata su bili  međunarodni pacijenti.

Kampus zdravstvenih nauka koji se proteže na površinu od 220.000 m2 obuhvata medicinski fakultet, visoku školu za medicinske sestre, istraživačke laboratorije i centar za napredno učenje. Kampus zdravstvenih nauka koji radi prema standardima Sjeverne Amerike ima za cilj svojim inovativnim pristupom i dinamičnom ekipom doprinijeti stvaranju kvalificiranog ljudskog kapitala u sektoru zdravstva.

Kontaktiraj Nas