Ustanove Američka bolnica

Američka bolnica

Američka bolnica
Američka bolnica
Američka bolnica
Američka bolnica
Američka bolnica
Američka bolnica
Američka bolnica
Američka bolnica
Američka bolnica

ISTORIJAT AMERIČKE BOLNICE

Američka bolnica osnovana je 1920. godine od strane admirala američke ratne mornarice L. Bristola, kao prva neprofitna privatna bolnica u Turskoj i od tada je ima dugogodišnju i uglednu povijest. Istovremeno je osnovana i škola za medicinske sestre, takođe prva u  Turskoj i bila je nerazdvojiva od bolnice. Nakon što je dugi niz godina podržavana i vođena od strane Inkorporacije Američke bolnice u Istanbulu, sa sjedištem u New Yorku, 1995. godine Američke bolnica postaje vlasništvo Fondacije  Vehbi Koç (VKV), fondacije koja je od svog osnivanja podržavala ovu bolnicu. VKV je uložila više od 300 miliona dolara za razvoj i obnovu bolnice; dajući doprinos procesu koji je ovu bolnicu doveo na poziciju lidera u zdravstvenom sektoru Turske.

AMERIČKA BOLNICA DANAS

Američka bolnica je opća bolnica za akutnu njegu pacijenata s 200 običnih bolničkih kreveta i 62 kreveta za intenzivnu njegu. Pružamo usluge zdravstvene njege u svim medicinskim i hirurškim disciplinama, izuzev usluga kliničke psihijatrije i transplantacije, koje se pružaju u Univerzitetskoj bolnici Koç.

Pored 20.000 ležećih pacijenata, svake godine liječimo više od 120.000 pacijenata u ambulantnom okruženju. Svake godine izvodimo više od 10.000 operativnih zahvata koje obuhvataju kompletan hirurški spektar.

Kontaktiraj Nas