O nama Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

Kao Koç zdravstvene ustanove, nastojimo održati našu renomiranu poziciju u zdravstvu kroz uspostavljene sisteme koji omogućuju pouzdanu brigu o pacijentima, međusobnu i transparentnu komunikaciju, samoprocjenu i kontinuirani razvoj, istovremeno jačajući ih s međunarodnim standardima za akreditaciju kvalitete.

AMERIČKA BOLNICA

 • Bolnica "prijatelj beba",1998

 • ISO 9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom, oktobar 2000

 • Zajednička internacionalna komisija, decembar 2002 ( JCI )

 • ISO 14001:2015 Sistem upravljanja okolišem, mart 2004 ( Američka bolnica je prva organizacija koja je dobila certifikat među svim javnim i privatnim bolnicama u Turskoj.)

 • Akreditacija laboratorija za ehokardiografiju( EAE), novembar 2010

 • ISO 27001 Sistem upravljanja sigurnošću informacija , decembar 2014

 • Energy star, mart 2015

 • Svjetski certifikat o mobilnosti od strane United Healthcare Global, 2018

 • LEED EBOM ( postojeća zgrada:rad i održavanje) Platinum, januar 2019 (Američka bolnica je prva koja je dobila certifikat među svim javnim i privatnim bolnicama u Turskoj.)

UNIVERZITETSKA BOLNICA KOÇ 

 • ISO 9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom, januar 2017

 • ISO 14001:2015 Sistem upravljanja okolišem,  januar 2017

MEDAMERICAN CENTAR ZA AMBULANTNO LIJEČENJE

 • ISO 9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom,  januar 2017

 • ISO 14001:2015 Sistem upravljanja okolišem,  januar 2017

AMERIČKA BOLNICA BODRUM 

 • ISO 9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom 

Kontaktiraj Nas