Условия и Сфери на Лечение

Интегрирани Грижи За Пациенти

Лечебното заведение „Коч“ оценява, че всеки пациент е уникален, има специални нужди и изисква индивидуален подход. За да предоставим възможно най-добрите грижи, ние организираме нашите здравни услуги според нуждите на различните групи, като по този начин поставя пациентите в центъра на системата. Интегрираните грижи за пациентите представляват комбинация от предоставяне, управление и организация на здравните услуги с цел осигуряване на все по-добро качество на грижите, максимален ефект от лечението и едновременно с това и по-голяма удовлетвореност от страна на пациента.

Нашите интегрирани грижи за пациентите съчетават комбинацията от професионалисти, оборудване и системи за административно обслужване с оглед на предоставянето на най-добрите и подходящи за Вас грижи благодарение на нашата персонализирана политика за оценка и лечение.

Лечебните заведения обикновено организират областите на своите здравни грижи съобразно клиничните специалности: каквито са, например, общата хирургия, акушеро-гинекологията, педиатрията, пластичната хирургия. Въпреки че този метод може да открои ефективни, добре обучени работни групи, той оценява здравните условия единствено от гледната точка на професионалистите в здравеопазването. От друга страна, сферата за интегрирани грижи за пациентите има за цел да обърне тази перспектива и да постави пациента в самия център на предоставянето на здравни грижи. В реалността, пациентите често страдат от състояния, които са свързани с множество специалности и техните планове за лечение изискват съвместна работа на различни експерти от различни области. Ето защо, идеалните грижи за пациентите изискват обща екипна работа, опит и отдадени професионалисти.

Като представител на лечебните заведения „Коч“, ние осигуряваме непрекъснати грижи благодарение на универсалната медицинската информационна система, координираната екипна работа и добре организираните клинични пътеки. Всеки път, ние адаптираме нашите надеждни методи, базирани на доказателства, според индивидуалните нужди на пациентите с цел предоставяне на правилната грижа за съответния пациент.

Сфери На Здравеопазването


Комплексна Програма За Онкологични ...

Комплексна Програма За Онкологични Заболявания

Женско Здраве

Женско Здраве

Здрава Храносмилателна Система

Здрава Храносмилателна Система

Метаболизъм И Ендокринология

Метаболизъм И Ендокринология

Педиатрия

Педиатрия

Сърдечносъдови Заболявания

Сърдечносъдови Заболявания

Белодробна

Белодробна

Опорно-Двигателна

Опорно-Двигателна

Неврология

Неврология

Сетивна Система

Сетивна Система

Урология

Урология

Козметична Дерматология И Естетична...

Козметична Дерматология И Естетична Хирургия

Клиники

Контролен Преглед

Контролен Преглед

Сектор За Трансплантация На Костен ...

Сектор За Трансплантация На Костен Мозък

Център По Затлъстяване

Център По Затлъстяване

Център За Вродени Сърдечни Заболява...

Център За Вродени Сърдечни Заболявания При Възрастни

Център За Гръбначни Заболявания

Център За Гръбначни Заболявания

Гама Нож

Гама Нож

Междудисциплинарни Групи

 • Инфекциозни Заболявания
 • Анестезиология И Реанимация
 • Сектор За Интензивно Лечение
 • Спешно Отделение
 • Радиология
 • Интервенционална Радиология
 • Вътрешни Болести
 • Нуклеарна Медицина И Молекулярно Изобразяване
 • Патология
 • Клинична Лаборатория
 • Генетика