Условия и Сфери на Лечение Интегрирани Грижи За Пациенти

Интегрирани Грижи За Пациенти

Интегрирани Грижи За Пациенти

Лечебното заведение „Коч“ оценява, че всеки пациент е уникален, има специални нужди и изисква индивидуален подход. За да предоставим възможно най-добрите грижи, ние организираме нашите здравни услуги според нуждите на различните групи, като по този начин поставя пациентите в центъра на системата. Интегрираните грижи за пациентите представляват комбинация от предоставяне, управление и организация на здравните услуги с цел осигуряване на все по-добро качество на грижите, максимален ефект от лечението и едновременно с това и по-голяма удовлетвореност от страна на пациента.

Нашите интегрирани грижи за пациентите съчетават комбинацията от професионалисти, оборудване и системи за административно обслужване с оглед на предоставянето на най-добрите и подходящи за Вас грижи благодарение на нашата персонализирана политика за оценка и лечение.

Лечебните заведения обикновено организират областите на своите здравни грижи съобразно клиничните специалности: каквито са, например, общата хирургия, акушеро-гинекологията, педиатрията, пластичната хирургия. Въпреки че този метод може да открои ефективни, добре обучени работни групи, той оценява здравните условия единствено от гледната точка на професионалистите в здравеопазването. От друга страна, сферата за интегрирани грижи за пациентите има за цел да обърне тази перспектива и да постави пациента в самия център на предоставянето на здравни грижи. В реалността, пациентите често страдат от състояния, които са свързани с множество специалности и техните планове за лечение изискват съвместна работа на различни експерти от различни области. Ето защо, идеалните грижи за пациентите изискват обща екипна работа, опит и отдадени професионалисти.

Като представител на лечебните заведения „Коч“, ние осигуряваме непрекъснати грижи благодарение на универсалната медицинската информационна система, координираната екипна работа и добре организираните клинични пътеки. Всеки път, ние адаптираме нашите надеждни методи, базирани на доказателства, според индивидуалните нужди на пациентите с цел предоставяне на правилната грижа за съответния пациент.

Свържете се с нас