Условия и Сфери на Лечение Здрава Храносмилателна Система

Здрава Храносмилателна Система

Здрава Храносмилателна Система

Здрава Храносмилателна Система

Нашата програма работи съвместно със специалисти по обща хирургия, гастроентерология, радиология и интервенционална радиология и анестезиология.

Нашата програма предлага пълна гама от медицински и хирургични услуги осигурени от висококвалифициран персонал.

 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на черния дроб, панкреаса и жлъчните пътища
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомашно-чревния тракт (хранопровод, стомах, тънките и дебелите черва)
 • Възпалителни заболявания на дебелото черво
 • Нарушения на перисталтиката
 • Остри и хронични чернодробни заболявания и цироза

Скрининг и наблюдение за ранна диагностика

 • Ендоскопия
 • Колоноскопия
 • Виртуална колоноскопия
 • Капсулна ендоскопия

Интервенционално лечение:

 • Ендоскопска тънкоиглена аспирационна биопсия с ехографски контрол
 • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография
 • Поставяне на стент при рак и стриктура на стомашно-чревните и жлъчните пътища
 • Ендоскопски аблационни процедури (ендоскопска мукозна резекция, аргон-плазмена коагулация, ендоскопска радиочестотна аблация)
 • Ентероскопия
 • Перкутанен билиарен дренаж
 • Перкутанна радиочестотна аблация

Нашата линия за услуги осигурява най-съвременните налични възможности за хирургична намеса – лапароскопска хирургия, лапароскопска хирургия с единичен разрез, безкръвни ендоскопски процедури, роботизирана хирургия, които се адаптират лесно към развиващите се технологии в света на медицината.

Свържете се с нас