Условия и Сфери на Лечение Комплексна Програма За Онкологични Заболявания

Комплексна Програма За Онкологични Заболявания

Комплексна Програма За Онкологични Заболявания

Комплексна Програма За Онкологични Заболявания

Индивидуална Грижа За Онкологични Заболявания

Повече От Лечение

Нашата комплексна програма за онкологични заболявания се състои от лекари-специалисти, медицински сестри за пациенти с онкологични заболявания, психолози-онколози, както и координатори, насочващи лечението на пациентите, които работят заедно, за да осигурят възможно най-добрите грижи за нашите пациенти с онкологични заболявания и за техните семейства в една дружелюбна среда.

Нашите услуги се фокусират върху преживяването на пациентите от най-ранните етапи на онкологичното заболяване до неговото преодоляване.

 • Качество на грижите за пациентите
 • Медицински координатори и координиращи медицински сестри
 • Семейна терапия
 • Междудисциплинарни онкокомитети

Скрининг и наблюдение за ранна диагностика;

 • Ендоскопия на горния стомашно-чревен тракт
 • Колоноскопия
 • Виртуална колоскопия
 • Капсулна ендоскопия
 • Образни изследвания за рак на гърдата

Комплексно интегрирано индивидуално лечение

В нашите болници, всеки един план за лечение на раково болните пациенти се обсъжда и определя на ежеседмична среща на Онкокомитети, посветени на различните видове онкологични заболявания.

Нашите комитети представляват форуми, които разглеждат и подлагат на съвместно обсъждане всеки един случай на наш пациент с онкологично заболяване. По време на тези разисквания, всички медицински специалисти, отговорни за даден случай споделят своето мнение и правят предложения, свързани с възможностите за лечение. След представянето на случая пред Онкокомитета, възможностите за лечения се представят пред пациента и се обсъждат в подробности.

 • Онкокомитет за рак на гърдата
 • Онкокомитет за рак на белите дробове
 • Онкокомитет за злокачествени образувания в стомашно-чревния тракт
 • Онкокомитет за злокачествени хематологични заболявания
 • Онкокомитет за урологични онкологични заболявания (рак на простатата)
 • Онкокомитет по рак на ендокринната система (рак на щитовидната жлеза)
 • Онкокомитет за рак на нервната система (рак на главния мозък)
 • Онкокомитет за рак на половите пътища
 • Онкокомитет за рак на кожата
 • Онкокомитет за злокачествени заболявания

Медицински координатори и координиращи медицински сестри

Още от първият контакт с пациента, медицинските координатори и координиращите медицински сестри му оказват съдействие като им позвъняват преди всяка уговорена среща, придружават ги преди и след техните изследвания и планират последващите стъпки, каквито са организирането на изследвания, консултации и допълнителни срещи в случай на необходимост.

Семейна терапия

Нашият семеен подход има за цел да облекчи възможните трудности, които семейството може да изпита по време на хода на лечението в чужда страна. Този комплексен подход се простира от координиране на застрахователните полици до осигуряване на психологическа подкрепа за членовете на семействата.

Оцеляване

На всеки един етап от лечението, нашите пациенти и техните семейства, както и медицинските специалисти се присъединяват към нашата програма по оцеляване, която осигурява разнообразни услуги, каквито са групите за подкрепа, образователните статии, творческите изяви и социалните дейности.

Сектор за химиотерапия

Нашият сектор за химиотерапия е специално проектиран по начин, който да осигури уютна среда с добре обучени грижовни медицински сестри и фармацевти, посветени на управлението на лекарствата за химиотерапия на нашите пациенти, лекувани с химиотерапия.

Сектор за интензивно лечение

Радиационна онкология

Центърът за радиационно лечение „Д-р Андерсън“ към „Американ хоспитал“ е първото лечебно заведение за радиационно лечение „Д-р Андерсън“ извън Съединените щати, което напълно копира на алгоритмите и стандартите предоставени от медицински специалисти, обучени в Хюстън. С цел осигуряване на среда, където лечението е идентично на това в Хюстън, всички случаи се оценяват от лекари в главния кампус.

Този процес може да бъде обобщен като „модел за единна практика“, която позволява пациента да получава лечение, идентично на това, което би получил в Центъра „Д-р Андерсън“ в Хюстън.Всички медицински технологии и единици за контрол на качеството са същите като в Център „Д-р Андерсън“

Свържете се с нас