Пациенти и Посетители Вашият Престой Плащане И Възстановяване На Пари

Плащане И Възстановяване На Пари

Моля, имайте предвид, че крайната цена на лечението може да се различава от първоначалната прогнозна сума. По време на лечението и възстановителния процес, крайното състояние на сметката ще бъде проверявано в разумни интервали, за да се провери дали няма нужда от някакви допълнителни плащания, надхвърлящи дадената предварителна цена. Ако има някаква останала наличност или кредит във Вашата сметка към момента на изписването, тя ще Ви бъде възстановена в банковата сметка или на номера на кредитната карта, които имаме на съхранение. Всички депозити са базирани единствено на предварително изчисление и крайната сметка ще бъде генерирана в момента на изписването.

Ако се поиска трансфер на пациента до друго място по въздух или по земя с линейка, отговорността за заплащането е на пациента и/или неговия законен представител. За пациенти, които притежават международна застраховка, моля, свържете се с нашия Отдел по финанси на пациентите, за да проверите критериите за допустимост на застрахователното обезщетение и да получите подробности за покритието на лечение.

Свържете се с нас