Пациенти и Посетители Услуги За Чуждестранни Пациенти Екип За Лечение И Грижи

Екип За Лечение И Грижи

Екип За Лечение И Грижи

Събрали сме екип от специалисти по здравни грижи, които да подпомагат нашите лекари и медицински сестри за Вашето лечение, комфорт и спокойствие.

Лекари

Ние предлагаме мултидисциплинарен подход към лечението и грижите по време на Вашия престой, следователно множество лекари ще се грижат за Вас. Въпреки това, лекарят, с когото първоначално сте се консултирали ще бъде главният лекар, който ще е отговорен за Вас. Лекарят, който е одобрил Вашата хоспитализация, организира и проследява Вашето лечение. Ако Вашият лекар лекува друг пациент или е извън болницата, дежурните лекари ще проследят Вашето лечение. Нашите дежурни лекари са на разположение 24 часа на ден, 7 дни в седмицата; по този начин Вашата терапия ще протича, както е планирана, без да бъде прекъсвана. След като се настаните в стаята си, дежурните лекари ще направят първата си визитация във Вашата стая, ще прегледат медицинската Ви документация и ще прегледат какво медикаменти сте приемали преди това. По време на престоя, Вашите лекарства и хранителен режим ще бъдат съобразени с лечението Ви. Нашите дежурни лекари ще работят съвместно с Вашия лекар на всяка стъпка от Вашия процес.

Медицински сестри

Вашите дежурни медицински сестри са отговорни за грижите за Вас тук. Когато Ви отведат до стаята Ви, сестрите ще се представят и ще Ви предоставят обща информация.

Фармацевти

Нашите фармацевти работят ръка за ръка с нашите лекари и медицински сестри, за да организират Вашата лекарствена терапия. Тяхната роля е да определят лекарствените дози и да вземат необходимите предпазни мерки за безопасно медикаментозно лечение.

Диетолози

Нашите диетолози работят заедно с Вашия лекар за лечебните Ви нужди и създават подходящ хранителен план. Този хранителен план ще бъде доставян до стаята Ви по време на престоя Ви при нас.

Лаборатория

Вашият лекар може да изиска извършването на някакви изследвания по време на фазата за консултиране, за да оцени ситуацията Ви по-добре. Ще получите лабораторните си резултати в деня, в който дойдете в болницата, като тези резултати ще бъдат споделени с екипа, който се грижи за Вас, за да предостави цялостно лечение.

Линейки

Ние имаме линейки и болнични хеликоптери, които са на разположение за трансфери на пациенти, при нужда.

Сектор на интензивно лечение

В нашите болници, стаите в Сектора за интензивно лечение са проектирани за един човек. Няма да делите стаята с други пациенти на интензивно лечение, а ще имате собствена стая за интензивно лечение, която се наблюдава от нашите специалисти и свръхмодерно оборудване 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

Свържете се с нас