Институции Хирургичен Център За Амбулаторни Пациенти Медамерикан

Хирургичен Център За Амбулаторни Пациенти Медамерикан

Хирургичен Център За Амбулаторни Пациенти Медамерикан
Хирургичен Център За Амбулаторни Пациенти Медамерикан
Хирургичен Център За Амбулаторни Пациенти Медамерикан

Хирургичният център за амбулаторни пациенти „МедАмерикан“ е основан през 1997 г. като част от лечебните заведения „Коч“.

Хирургичният център за амбулаторни пациенти „МедАмерикан“, е фокусиран основно за лечение на амбулаторни пациенти е разположен върху площ от 9000 м2 с оборудване от световна класа и осигурява услуги във всички медицински дисциплини, следвайки международните стандарти за качество, благодарение на своите водещи лекари и опитен персонал за здравни грижи.

Днес центърът притежава 22 кабинета за консултация, клинична лаборатория, 2 операционни зали, 8 легла за наблюдение и Клиника по радиология разполагаща с апарати за компютърна томография (КТ), магнитно-резонансна томография (МРТ), цветна Доплер ехография, мамография, костна денситометрия и рентгенов апарат. 

Свържете се с нас