Институции Университетска Болница „Коч“

Университетска Болница „Коч“

Университетска Болница „Коч“
Университетска Болница „Коч“
Университетска Болница „Коч“

Университетска болница „Коч“ е основана през м. септември, 2014 г. като болница за научни изследвания и обучение. Към 2016 г., болницата е увеличила капацитета си с 404 единични стаи за стационарно лечение и 73 сектора за интензивно медицинско лечение (366 за възрастни и 111 за деца). Повече от 4000 операции са проведени в 12 операционни зали и 14 манипулационни. През 2016 г., Университетска болница „Коч“ е предоставила лечение на около 6000 стационарни и 65,000 пациенти за амбулаторно лечение, като повече от 1600 от тях са от чужбина.

Кампусът за здравни науки, който се простира върху над 220.000 м2 включва Факултет по медицина, Школа за медицински сестри, лаборатории за научни изследвания и Центъра за повишаване на квалификацията. Кампусът за здравни науки има за цел да допринесе за обучаването на квалифициран човешки капитал в сектора на здравеопазването чрез иновативната си методика и динамичния си екип, следващ стандартите на Северна Америка.

Свържете се с нас