Институции Сътрудничества – „Д-р Андерсън“

Сътрудничества – „Д-р Андерсън“

Сътрудничества  – „Д-р Андерсън“
Сътрудничества  – „Д-р Андерсън“
Сътрудничества  – „Д-р Андерсън“
Сътрудничества  – „Д-р Андерсън“
Сътрудничества  – „Д-р Андерсън“
Сътрудничества  – „Д-р Андерсън“
Сътрудничества  – „Д-р Андерсън“
Сътрудничества  – „Д-р Андерсън“

Центърът за радиационно лечение „Д-р Андерсън“ към „Американ хоспитал“ е първото лечебно заведение за радиационно лечение „Д-р Андерсън“ извън Съединените щати, което напълно копира алгоритмите и стандартите предоставени от медицински специалисти, обучени в Хюстън. С цел осигуряване на среда, където лечението е идентично на това в Хюстън, всички случаи се оценяват от лекари в главния кампус.

Този процес може да бъде обобщен като „модел за единна практика“, която позволява пациента да получава лечение, идентично на това, което би получил в Центъра „Д-р Андерсън“ в Хюстън. Всички медицински технологии и единици за контрол на качеството са същите като в Център „Д-р Андерсън“ 

Свържете се с нас