Институции

Институции

Институции

Като представители на лечебните заведения на Фондацията по здравни грижи „Вехби Коч“, ние сме изградили клинична пътна карта, ръководство и алгоритми, чрез които да осигурим прозрачни и интегрирани здравни услуги на стандартизирано ниво за качество на всички наши пациенти. Нашите медицински и административни системи се измерват и оценяват постоянно с цел осигуряване на непрекъснато развитие.

Стремим да създадем "система, базирана на качеството", а не такава ориентирана към количеството. В резултат на това, ние отдаваме най-голямо значение на човешкия капитал, безопасното и висококачествено обслужване на пациентите, както и на ефективността на времето и разходите чрез свеждане до минимум на повтарящи се процедури.

Ние оценяваме:

  • Спазване на етичните норми при всички наши услуги
  • Услуги, ориентирани към безопасно и качествено обслужване на пациентите
  • Постоянство и непрекъснато развитие в нашите институции
  • Прозрачност на всички комуникации

Свържете се с нас