Учебни Заведения Програма За Клинично Наблюдение

Програма За Клинично Наблюдение

Общ преглед

Нашите обучителни програми дават възможност на наблюдатели от цял свят да разширят своите знания и да задълбочат своите експертни умения като преминат през клиничните и изследователските зони, в съответствие с правилата и наредбите. Участниците ще могат да наблюдават операционни практики, а нашата амбулаторна клиника е неразделна част от програмата, като осигурява предоперативна оценка и следоперативни грижи за много от пациентите.

Наблюдателите трябва да владеят свободно устен и писмен английски език. Всички аспекти на обучението и грижите за пациента се провеждат на английски език. Лица, които пристигат без адекватни знания по английски език могат да бъдат поканени да прекратят наблюдението си преждевременно.

Лицата трябва да покрият всички разходи за транспорт, стая, хранене и допълнителни разноски. Нашият екип може да съдейства на наблюдателите при намиране на квартира, след като датите на наблюдението са финализирани. Ако се реши, че нивото на финансиране на лицето не е достатъчно, заявлението за наблюдение ще бъде отхвърлено.

Лицата трябва сами да се погрижат за получаването на виза и са отговорни за всички необходими документи за влизане в Турция. Нашият екип може да съдейства на одобрените наблюдатели в този процес.

Наблюденията са ограничени до едно или две наведнъж. Заявленията трябва да бъдат получени най-малко три до шест месеца преди очакваното посещение. Някои заявления могат да бъдат отхвърлени, ако някой друг вече се е записал за същия период, или ако желаният период за наблюдение съвпада с много важни научни срещи.

Как могат наблюдателите да кандидатстват?

Наблюдателите трябва или да изпратят запитване по ел. поща на info@kochealthcare.org или да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване по-долу. Заявлението трябва да включва следното:

  • Основни цели и задачи на наблюдението 
  • Желани дати за наблюдението
  • Желано отделение на наблюдението
  • Пълна автобиография (на английски език)
  • Копие на дипломата от медицинско училище (Уверение за студент за студенти по медицина) 
  • Писмо от медицинския супервайзър от лечебното заведение на наблюдателя, което удостоверява препоръките на наблюдателя и очакваната полза от посещението на наблюдателя 
  • Декларация за финансиране – относно как ще бъдат финансирани разходите свързани с наблюдението

Кандидатите ще получат отговор по ел. поща, който ще им съобщи, ако тяхната кандидатура може да бъде разгледана и каква допълнителна информация е нужна, ако има такава. Тогава ще съобщим на наблюдателя и таксата за програмата. Таксата се определя спрямо продължителността на желания престой. Таксата за програмата не покрива разходите за наблюдателя за виза, квартира и други докато е тук, тя е такса единствено за участие в програмата. След като цялата необходима документация е уредена, ще бъде връчено официално известие за приемане. Информация за това как се заплащат тези такси ще бъде осигурена на наблюдателя в подходящ момент по време на процеса на кандидатстване.

При приключване на наблюдението, участниците ще получат сертификат за участие, подписан от Медицинския директор на избраната институция.


KOÇ UNIVERSITY HOSPITAL

Pre Application

Свържете се с нас