Учебни Заведения Център За Повишаване На Квалификацията

Център За Повишаване На Квалификацията

Център За Повишаване На Квалификацията
Център За Повишаване На Квалификацията

Центърът за повишаване на квалификацията „Коч“ е посветен не само на студентите по медицина и сестрински грижи на Университет „Коч“ и на професионалистите по здравни грижи на „Коч“, а също и на целия регион, за да се подобрят здравните грижи чрез употребата на симулации и подходи за задълбочено обучение.

Употребата на симулация в здравното образование свързва традиционното учене в класна стая с клиничен опит от реалния живот. Основната цел на симулацията на здравни грижи е намаляването на медицинските грешки свързани с човешкия фактор, които могат да бъдат избегнат. Провеждана в безопасна образователна среда, симулацията на здравни грижи може да варира от упражняване на сравнително лесни технически умения, като поставяне на инжекции, до по-сложни и комплексни умения, като сърдечна катетеризация. Симулацията може да се фокусира и върху подобряването на нетехническите умения на студента, като взимане на решение, ефективна работа в екип и комуникационни умения.

През последните четири десетилетия, Обективният структуриран клиничен преглед (ОСКП) се е превърнал в златния стандарт за оценка на клиничната компетентност. Над 1,000 изследователски труда са публикувани по темата за ОСКП и са натрупани значителни познания относно резултатите от обучението, които могат да се оценят.

Стандартизирани пациенти (СП), актьори, които са обучени да изпълняват стандартизиран сценарий на взаимодействие лекар-пациент, и ОСКП имат все по-голяма роля в обучението по съвременните здравни професии из всички дисциплини и през цялата продължителност на обучението по здравни грижи. Те са ключови образователни инструменти, както за висококачествена преподавателска дейност, така и за оценката на клиничните умения.

Модели на части на тялото и манекени също представляват неразделна част от симулацията и обучението по здравни грижи. Моделите на части на тялото позволяват многократно упражнение на конкретни умения, като гарантират изграждане на увереност и компетентност. Обученията с манекен поставят участниците в реалистична клинична и неклинична среда с манекен и им позволяват да се обучават от предварително зададени сценарии. Уроците, научени от симулация с манекен са ключови за подобряването средата в здравеопазването и доставянето на грижи за пациенти в бъдещето.

Свържете се с нас