Учебни Заведения

Учебни Заведения

Учебни Заведения

Университет „Коч“
Университет „Коч“ е основан 1993 г. като частен университет с нестопанска цел в Истанбул, Турция. Университет „Коч“ се стреми да бъде център за високи постижения, който успява да предложи образование от световна класа на своите студенти, като създава нови знания чрез изследователската дейност на преподавателите и като прилага получените знания в полза на обществото, както и като преподава на студентите си силно чувство за етичност, социална отговорност и съвестно гражданско поведение.

Факултет по медицина на Университет „Коч“
Като един от най-новите факултети по медицина в Турция, ние започнахме нашата първа учебна година през 2010 г. – 2011 г. Нашата цел е студентите във Факултета по медицина на Университет „Коч“ да се обучават като лекари, които са загрижени за здравните проблеми на 21-и век и които могат да създадат медицински решения водени от науката.

Школа по сестрински грижи на Университет „Коч“ /ШСГУК/
Мисията на ШСГУК е да образова водещи медицински сестри съгласно универсалните стандарти, етични ценности и човешки права, отдадени на учене през целия живот, които притежават ефективна комуникация и умения за решаване на проблеми и изследователска дейност, които могат да отговорят на променящите се изисквания в здравеопазването и на технологичния напредък на съвременното общество.

Свържете се с нас