За нас Мисия, визия, ценности

Мисия, визия, ценности

Мисия, визия, ценности

Нашата мисия е:

  • да бъдем пионери в здравния сектор на базата на академични и етични ценности
  • да представяме съвременни медицински методи в надеждна среда,
  • да бележим напредък в медицината на Турция.

Нашата визия е:

  • Да поддържаме добрата си репутация в здравния сектор чрез постоянно подобряване на качеството на здравните услуги с помощта нашия медицински екип и компетентни служители, които придават значимост на академичните ценности.

Нашите ценности са:

  • Безопасността на пациента е наш приоритет.
  • Ефективни и висококачествени грижи за пациенти с цел лечение.
  • Всички наши практики спазват рамката на етичните правила.
  • Ние изпитваме себе си чрез система за измерване и оценка.
  • Нашите човешки ресурси създават възможности за професионално развитие и продължаване на образованието.
  • Ние предлагаме надеждни и прозрачни услуги свързани със здравните грижи и нашата отдаденост към обществото представлява нашата отговорност за бъдеща приемственост. 

Свържете се с нас