За нас Послание от CEO

Послание от CEO

Послание от CEO

В нашите болници, ние внедряваме иновативни подходи с най-съвременни технологии в клиничните потоци. Въпреки това, ние признаваме, че самата технология няма никаква стойност, ако няма хора, които да оперират с нея. Ето защо, човешкият капитал е нашият фундаментален ресурс и основно преимущество, осигуряващо конкурентоспособност.

Нашата цел е постоянно да развиваме нашия компетентен човешки капитал чрез вдъхновяване и инвестиране в нашия екип.

Нашата цел е да поддържаме добрата си репутация, която сме достигнали в здравния сектор чрез осигуряване на надеждна грижа за пациента, взаимна и прозрачна комуникация, самооценка и непрекъснато развитие.

Вместо система, насочена към количество и повече отделения, ние предлагаме нашите услуги във вид на програми и линии за обслужване. Липсата на всякакви териториални бариери между отделенията ни позволява да обслужваме нашите пациенти по-комплексно и ефективно. Тъй като наближаваме 2020 година, 100-та годишнина на „Американ хоспитал“ - Истанбул, ние сме фокусирали нашите усилия в това да защитим достойно нивото, което сме достигнали и последователно да подобряваме нашите световноизвестни марки.

д-р Ерхан Булутчу 
CEO

Свържете се с нас