За нас Кабинет за впечатления на пациентите

Кабинет за впечатления на пациентите

Кабинет за впечатления на пациентите
  • Впечатлението на пациентите е основен решаващ фактор за качеството на услугите в здравния сектор. По този начин ние непрекъснато инвестираме в бъдещото подобряване на преживяванията на нашите пациенти.
  • Впечатлението на пациентите е тяхното положително или отрицателно преживяване, което зависи от организационната култура на институцията и  от цялостното впечатление от комуникацията по време на посещението.
  • Ние създадохме първия в Турция „Кабинет за впечатления на пациентите“,  който е директно свързан с Генералния изпълнителен директор с цел подобряване на услугите, които пациентите получават и увеличаване на тяхната удовлетвореност.
  • Чрез нашия „Кабинет за впечатления на пациентите“, ние целим да повишим максимално положителните преживявания на нашите пациенти по време на тяхното посещение в нашата болница.
  • Благодарение на нашите пациенти и техните роднини, ние вземаме под внимание всяка една обратна информация и разработваме нови правила, решения и алгоритми с цел подобряване на нашите услуги в среда, в която пациентите се чувстват удобно и сигурно.

Свържете се с нас