Лекари Medical Staff

Medical Staff

Поддържане на постигнатия престиж в здравния сектор чрез непрекъснато подобряване на качеството на здравните услуги, поставяне на акцента върху академичните стойности и набирането на компетентен екип и медицински персонал. Вие можете да се свържете с нашите лекари чрез бутона за търсене в десния долен ъгъл и въвеждане на името на лекаря или на  съответното отделение.

Свържете се с нас