Kushtet dhe Zonat e Kujdesit Kujdesi i Integruar i Pacientit

Kujdesi i Integruar i Pacientit

Kujdesi i Integruar i Pacientit

Kujdesi Shëndetësor Koç vlerëson se çdo pacient është unik, ka nevoja të veçanta dhe kërkon një qasje të përshtatur. Për të ofruar kujdesin më të mirë të mundshëm, ne organizojmë shërbimet tona shëndetësore sipas grupeve gjithëpërfshirëse të kujdesit duke i vendosur pacientët në qendër të sistemit tonë. Kujdesi i integruar i pacientit është kombinimi i shpërndarjes, menaxhimit dhe organizimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor, në mënyrë që në të njëjtën kohë të mundësohet një cilësi më e lartë kujdesi, efikasitet maksimal i trajtimit dhe shtim i kënaqësisë së pacientit.

Kujdesi ynë i integruar i pacientit koordinon profesionistët, aparaturat dhe sistemet mbështetëse me synimin e dhënies së kujdesit më të mirë dhe më të përshtatshëm për ju. Kjo arrihet edhe me ndihmën e politikave tona të vlerësimit dhe trajtimit të personalizuar.

Institucionet shëndetësore zakonisht organizojnë zonat e tyre të kujdesit sipas specialiteteve klinike: të tilla si Kirurgjia e Përgjithshme, Obstetrika dhe Gjinekologjia, Pediatria, Kirurgjia Plastike. Edhe pse kjo qasje mund të sjellë grupe efikase të punës në kuadrin e trajnimit, ai vlerëson kushtet shëndetësore vetëm nga këndvështrimi i profesionistëve të kujdesit shëndetësor. Përkundrazi, zonat e kujdesit të integruar, synojnë ta ndryshojnë këtë perspektivë dhe ta vënë pacientin në qendrën e vërtetë të ofrimit të kujdesit shëndetësor. Në jetën reale, pacientët shpesh kanë simptoma që lidhen me specialitete të shumta dhe planet e tyre të trajtimit kërkojnë bashkëpunim nga ekspertë të ndryshëm nga fusha të ndryshme. Prandaj, kujdesi ideal i pacientit kërkon punë ekipore sinergjike, ekspertizë dhe profesionistë të pasionuar.

Si institucionet e Kujdesit Shëndetësor Koç, ne sigurojmë vazhdimësinë e kujdesit nëpërmjet informatikës gjithëpërfshirëse të kujdesit shëndetësor, punës bashkëpunuese të koordinuar dhe rrugëve të kujdesit të përcaktuara mirë. Ne i përshtatim qasjet tona të besueshme dhe të bazuara në dëshmi, sipas nevojave unike të pacientëve tanë, në mënyrë që gjithmonë të sigurojmë kujdesin e duhur për pacientin e duhur.

Na Kontaktoni