Kushtet dhe Zonat e Kujdesit Programe të veçanta

Programe të veçanta

Programe të veçanta
  • Programi i ngrirjes së vezëve
  • Programi i endometriozës
  • Programi i vlerësimit dhe trajtimit të abortimeve të përsëritura dhe të dështimeve të përsëritura të implantimit
  • Programi i onkologjisë gjinekologjike
  • Ruajtja e fertilitetit
  • Programi i menopauzës
  • Programi i vezoreve polikistike

Na Kontaktoni