Pediatria

Pediatria

Pediatria

Linja e Shërbimit të Pediatrisë siguron kujdes primar pediatrik, kujdes të specializuar dhe kujdes të veçantë pediatrik për raste komplekse.

Ekipi i Pediatrisë përbëhet nga pediatër, infermiere dhe infermiere praktikante me eksperiencë. Në rast nevoje, specialistë nga disiplina të tjera ndërhyjnë me qëllim që të ofrojnë shërbime më të plota për një shumëllojshmëri të gjerë të sëmundjeve akute, kronike dhe komplekse të fëmijëve.

Specialitetet ndahen në:

 • Alergologji
 • Kardiologji
 • Psikiatri e fëmijëve dhe adoleshentëve
 • Stomatologji
 • Dermatologji
 • Endokrinologji
 • Gastroenterologji
 • Hemato-onkologji
 • Nefrologji dhe reumatologji
 • Neonatologji
 • Neurologji
 • Sëmundje gjenetike
 • Sëmundje infektive
 • Njësia e Kujdesit Intensiv Pediatrik
 • Njësia e Kujdesit Intensiv për të Porsalindurit  

Na Kontaktoni