Kardiovaskular
Kardiovaskular

Kardiovaskular

Kardiovaskular

“Zemra e Gjallë”

“Zemra e Gjallë” është një program kardiovaskular i shumë disiplinave që mbledh një ekip të kualifikuar nga Departamentet e Kardiokirurgjisë, Kardiologjisë dhe Kirurgjisë Vaskulare të mbështetura nga teknologjia e përparuar.

Ekipi ynë i aftë dhe i kujdesshëm përfshin kardiologë të certifikuar të bordit, kardiologë ndërhyrës, kardiokirurgë që kanë paraqitur qasje dhe teknika të reja për literaturën, kirurgë vaskularë, anestezistë kardiakë, radiologë, radiologë ndërhyrës, mjekë nuklearë, mjekë të kujdesit intensiv kardiak dhe infermierë, asistentë dhe teknikë mjekësorë.

Bashkëpunimi brenda ekipit, teknologjia e fjalës së fundit që përdoret nga spitali, nisjet e mençura dhe rrjedhat e dizajnuara me vëmendje na ndihmojnë të arrijmë cilësinë më të lartë të kujdesit.

Programi ynë “Zemra e Gjallë” ofron shërbimet e mëposhtme:

  • Qendra e kardiologjisë për diagnostikimin jo invaziv
  • Imazheri kardiovaskulare e integruar e avancuar
  • Laboratori i ndërhyrjeve kateterizuese kardiake hibride
  • Programi ndërhyrës për sëmundjet e valvulave të zemrës
  • Ambientet e kirurgjisë kardiake
  • Njësitë për kujdesin intensive kardiovaskular
  • Njësitë për kujdesin kardiak kritik
  • Njësitë për infermierinë telemetrike dhe rojet ambulatore
  • Programi për rehabilitimin kardiak
  • Njësia për kirurgjinë vaskulare të çrregullimeve arteriale dhe venoze

livingheart@amerikanhastanesi.org

livingheart@kuh.ku.edu.tr

Kirurgjia Vaskulare

Kirurgjia Vaskulare

Ndërhyrjet në zemër

Ndërhyrjet në zemër

Kardiologjia

Kardiologjia

Na Kontaktoni